Förnyad nationell ANDTS-strategi

”Regeringen föreslår en förnyad och breddad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Nu överlämnas en proposition till riksdagen.

– ANDT-strategin har sedan 2011 fyllt en viktig och stödjande funktion i det samlade arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Särskilt viktigt är det att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar, säger socialminister Lena Hallengren.”

Vår organisation KSAN /Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

Läs mer om den förnyade ANDTS-stategin i Regeringskansliets pressmeddelande

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN:s Årsmötesuttalande 2022

PRESSMEDDELANDE 2022-04-25

KSAN:s årsmöte 2022 kräver att långsiktigheten samt kvinnoperspektivet ska bli en del av beroendevården!

KSAN:s medlemsorganisationer har lång erfarenhet av att hjälpa kvinnor medberoendeproblematik. Senaste forskning ger stöd till KSAN:s krav på människorättsbaserad. Risken för alkoholmissbruk fördubblas för kvinnor som har utsatts för sexuellaövergrepp, risken för narkotikamissbruk ökar efter trauman och även risken för suicidförsök stiger markant. Vi kan inte skuldbelägga flickor och kvinnor för trauman och beroende, det är vården som ska omorganiseras för kvinnors specifika behov. För att få effekt och långsiktig förbättring av hälsan måste regeringen ta hänsyn till kvinnans perspektiv, individuella erfarenheter och tidigare behandlingsresultat.

Med stöd av ovanstående kräver KSAN:s årsmöte

Att regeringen beaktar långsiktigheten och kvinnoperspektivet samt patientperspektivet i omorganisering av beroendevård i Sverige;

Att kvinnoperspektivet måste synas tydligare även i Samsjuklighetsutredningen och att hälsoperspektivet måste lyftas även för de kvinnor med beroendeproblematik och skadligt bruk som inte omfattas av utredningen.

Stockholm, 25:e april 2022

EQ kvinna

Feministiskt initiativ

Forum - Kvinnor och Funktionshinder

Föreningen Storasyster

Föreningen Tjejzonen

Föreningen Tänk Om!

Gröna Kvinnor

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

IOGT-NTO

KAF - Kvinnliga Akademikers Förening

KLF - Kvinnliga Läkares Förening

Liberala Kvinnor

LP-verksamhetens Ideella Riksförening, LP-kvinnan

Miljöpartiets jämställdhetskommitté

Moderatkvinnorna

MHF:s Damklubbsråd

RIFFI - Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor

Riksförbundet Kontraktsmetoden

Riksförbundet SIMONs Kvinnokommitté

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

SKIS - Somaliska Kvinnor i Skandinavien

Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Unizon

S-Kvinnor

SWIS - Somali Women in Sweden

Vita Bandets Skånedistrikt

Vänsterpartiets Kvinnonätverk

1,6 miljonerklubben

Riksorganisationen Qvinna

Svenska Sjuksköterskeförening

Svenska Tandsköterskeförbundet

Qvinnokällan

#UtanSkyddsNät

bild ksan

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Årets Fjärilspristagare: Inga Pagréus

PRESSMEDDELANDE 2022-04-25

Fjärilspris 2022 tilldelas Inga Pagréus.

Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i frågor gällande alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv med utgångspunkt i KSAN:s stadgar. De ideella insatserna prioriteras vid val av mottagare.

Fjärilspriset 2022 tilldelas Inga Pagréus i anslutning till KSAN:s årsmöte på ABF-huset i Stockholm den 25 april.

Fjärilspriset 2022 tilldelas Inga Pagréus, diakon i S:ta Clara kyrka.

Motiveringen lyder:
Diakon Inga Pagréus har under decennier arbetat för kvinnor i drogberoende och prostitution på gatan. Hon har visat oändligt tålamod och stor kärlek när det behövts som mest.

Ingela Broberg
Ordförande, KSAN
Stockholm, 2022-04-25

Fjärilspristagare KSAN 2022 Inga Pagreus kopia

bild ksan

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN:s Fjärilspristagare 2022

På årsmötet tilldelades Fjärilspriset Inga Pagréus, diakon i S:ta Clara kyrka.

Motiveringen lyder:
Diakon Inga Pagréus har under decennier arbetat för kvinnor i drogberoende och prostitution på gatan. Inga har visat oändligt tålamod och stor kärlek när det behövts som mest.

Varma gratulationer!

Fjärilspristagare KSAN 2022 Inga Pagreus kopia

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

Läs mer här

bild ksan

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman