Organisationen Storasyster fyller 10 år

En av KSAN:s medlemsorganisationer, Storasyster, fyller 10 år! Organisationen Storasyster erbjuder stöd till de som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De arbetar stödjande och kunskapshöjande för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Läs mer om Storasyster här

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN:s utbildningar och metodmaterial för tjejgruppsledare i genderspecifik drogprevention

KSAN:s utbildningar för tjejgruppsledare i genderspecifik drogprevention. Vi har ca 8000 utbildade tjejgruppsledare i Sverige och ca 2000 i 17 andra länder. Utbildning för tjejgruppsledare i våra interaktiva metodmaterial, "Bella Grus och Glitter 2 – för tjejgrupper" (Katrin Byréus/KSAN, 2001, 2006, 2018) och "Det rosa monstret" (KSAN 2012).

Välkomna att boka utbildningen som inkluderar medlemskap i BellaNet National/International, nätverket för tjejgruppsledare! 

KSAN:s interaktiva metodmaterial "Det Rosa Monstret"

"Det rosa monstret" är ett drogförebyggande handledarmaterial från KSAN som vill inspirera tjejer till aktivitet och eftertanke. Vi vänder oss till alla som vill främja tjejers medvetenhet om marknadsföringens krafter och syfte, som t.ex. tjejgruppsledare, lärare, kuratorer, sjuksköterskor, fritidsledare och kvinnoorganisationer. Materialet är framtaget inom KSAN:s projekt Marknadsföring till flickor och tillgängliggör de nyhetsbrev som tagits fram inom projektet.

Den aggressiva marknadsföringen av beroendeframkallande produkter, såväl i traditionell media som på internet och i sociala medier, riktas allt mer till unga kvinnor. Rosa cigaretter, snus med hallonsmak, blommiga ölburkar, rosa sprit, fitnessdopning, legala och illegala nätdroger och läkemedel - allt marknadsförs till tjejer med löften om fest, framgång och frihet. Samtidigt kan vi läsa på förpackningen att rökning dödar, alkohol är beroendeframkallande, snus innehåller arsenik och nätdroger kan vara märkta med "not for human consumption(ej för mänskligt bruk).

KSAN är långt framme i det drogförebyggande arbetet med unga kvinnors hälsa i fokus och "Det rosa monstret" är ett aktuellt exempel på detta. KSAN vill med detta material göra unga kvinnor medvetna om marknadsföringens krafter och syfte, för att på så sätt öka deras makt att göra hälsosamma val och finna sin egen styrka. Som den mest upplysta och penningstarka generationen någonsin kan de ändra och till och med stoppa den pågående jakten på nya målgrupper.

"Det rosa monstret" bygger på värderingsövningar, interaktivitet och reflektion kring olika teman bl.a. skönhetsideal, manligt och kvinnligt, könsdiskriminering, hälsa och valfrihet. Materialet är framtaget av KSAN 2012 i samarbete med Jeanette Roos och utgivet med stöd av Statens Folkhälsoinstitut.

Rosa Monstret

KSAN:s interaktiva metodmaterial "Bella, Grus och glitter 2-för tjejgrupper"

Tycker du att tjejer ska få träffas och diskutera frågor som handlar om livsstil, identitet, mod och självkänsla? Att tjejer ska få tillfälle att se sina möjligheter, utveckla sin beslutsförmåga och träna sig i handlingsberedskap? Att tjejer kan behöva stärkas i sin stolthet över att vara tjej och träna sig att identifiera och avvisa kränkningar? Att det är spännande att jobba med tjejgrupper? Då är denna bok skriven för dig.

Genom interaktiva metoder, värderingsövningar och forumspel ges unga tjejer tillfälle att se sina möjligheter, utveckla sin beslutsförmåga och träna sig i handlingsberedskap. De får också möjlighet att stärkas i sin stolthet över att vara tjej och träna sig på att identifiera och avvisa kränkningar.

Materialet innehåller tolv teman: Självförtroende - självständighet, Vänskap, Olika kulturer, Pojkar och flickor - rättvist/orättvist, Trakasserier och kränkning, Våra kroppar, Våld och mobbning, Livet, döden och vår tro, Tobak, alkohol och partydroger, Kärlek, sex och relationer, Familjen, Framtiden.

"Bella, grus och glitter 2-för tjejgrupper" Katrin Byréus/KSAN (2001, 2006, 2018). Boken har översatts till Engelska; Rumänska, Lettiska, Litauiska, Ryska och Finska.

Bellamaterial

KSAN:s material "En liten bok om stora känslor – Piller kan inte bota allt"

Sedan år 2000 har läkare skrivit ut cirka 110 % mer lugnande och cirka 300 % mer antidepressiva läkemedel till flickor mellan 15-19 år jämfört med åren innan. Det finns ingen anledning att tro att så många fler av oss bär på psykiska problem som behöver medicineras. Dagens tempo är högt. Kanske anses det inte vara okej att ha en grå dag, att inte alltid orka med eller vara på topp.

"En liten bok om stora känslor" (RFHL/KSAN/FSUM 2010), vill hjälpa dig att hitta ord för dina olika känslor. När du förstår dina känslor kommer du också att förstå dig själv och din omvärld lite bättre. Den som har det svårt mår bättre av att lära sig att bita ifrån hellre än att bita ihop! Att förändra sin situation är viktigare än att dämpa och döva.

Materialet är framtaget inom projektet Flickor och läkemedel, i ett samarbete mellan RFHL/Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, FSUM/Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar och KSAN.

Lilla boken

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Ny ANDTS-strategi får hård kritik

"Regeringen har beslutat om en ny ANDTS-strategi för 2022-2025 istället för den som riksdagen ifjol förkastade. Besvikelsen är stor även om den nya – fortsatt otydlig, samma låga budget till förebyggande arbete, tecken på nedprioritering, anser flera."

Läs Drugnews artikel här

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Accentpodden: Alkoholsnacket.

Accentpodden:
Avsnitt 43 – Alkoholsnacket.
Karin Hagman, vd på Systembolagets dotterbolag IQ, om vad som kan vara värt att tänka på när man som nykterist ska prata alkohol med ickenykterister.

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Hotet mot kvinnojourerna - när våld blev vinst

En av KSAN:s medlemsorganisationer, Roks/ Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, hade den 5 april konferensen ”Hotet mot kvinnojourerna - när våld blev vinst”.

Tema för konferensen:
Privatiseringar och upphandlingar hotar den ideella kvinnojouren som är sprungen ur mer än 40 års kvinnokamp. Varför är det ett problem?

Program:
Välkomna!
Jenny Westerstrand, Roks ordförande.

Oslagbara damer - Roks och den politiska utvecklingen på fältet mäns våld mot kvinnor.
Wiveca Holst, författare, aktivist och jourkvinna.

Filmvisning av Bakom dörren: kvinnojourerna - mer än skyddat boende.

Statens syn på kvinnojoursrörelsen - diskurserna som har präglat synen på kvinnojourerna från 2008 till 2019.
Sofia Weilander, masterexamen i statsvetenskap.

"Vi kan allt" - hur privata skyddade boende talar om sig själva.
Marcus Lauri, forskare, Mitt universitet.

Utan mig är du helt ensam - om samhällets ensamgörande av kvinnor som utsätts för mäns våld.
Sara Skoog Waller, universitetslektor och fil. dr. i psykologi, Högskolan i Gävle.

Gungbrädan mellan stadig finansiering och autonomi. Erfarenheter från Finland efter staten tagit ansvar om finansiering av skyddshem.
Sari Laaksonen, Utvecklingschef, Förbundet för Mödra och Skyddshem (Finland).

Kvinnorörelse i förändring.
Carin Holmberg, författare och forskare.

Barn på skyddat boende - uppbrott, boende och stöd.
Linda Arnell, forskare vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet.

Jourernas verklighet. Panelsamtal med jourkvinnor.

Avrundning av dagen.

Ta del av den inspelade konferensen

Roks bild konf 5 april

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman