Beroendesjukvården måste bli mer jämlik och jämställd

KSAN, #Utanskyddsnät och Narkotikapolitiskt Center , artikel i tidningen Fempers om behovet av jämlik och jämställd beroendesjukvård.

”Alla som söker stöd för beroende ska få frågor och stöd kring våldsutsatthet, särskilt kvinnor och transpersoner där en stor majoritet utsatts för både fysiskt och psykiskt våld.

Kvinnor använder mer smärtstillande preparat än män. Samtidigt saknas tillräcklig forskning på området. Det är därmed viktigt att perspektiv kring smärta och smärtsjukvård inkluderas i narkotikautredningen.”

Läs artikeln här

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Låga anslag till ANDTS

Fortfarande lika aktuellt som hösten 2021, drogförebyggande arbete enligt ANDTS-strategin ska genomföras med större innehåll och ansvar fast med mindre pengar.

"Regeringen fortsätter snåla med anslag till förebyggande åtgärder för minska skador av alkohol, tobak, narkotika, doping och spel om pengar (ANDTS). 2018 mer än halverades medlen med 100 miljoner till 95,6 miljoner kronor per år för insatser av kommuner och regioner på området. 2021 blir utfallet faktiskt att en miljon ytterligare sparas in (totalt 94,6 miljoner), och får ligga kvar på låga nivån 95,6 miljoner kronor per år även 2022-2024."

Läs mer här

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

WOCAD / KSAN presentation at side event at the 65th session of the UN Commission on Narcotic Drugs. “The Pink Monster” - interactive methods for gender-specific drug prevention.

Side event on the 65th session of the UN´s Commission on Narcotic Drugs, "Global Risks of Cannabis Commercialisation: Lessons learned from targeted marketing strategies towards women".

WOCAD/KSAN:
“The Pink Monster” – interactive methods for gender-specific drug prevention. How to resist the negative effects of aggressive and targeted marketing of addictive substances towards women and girls.

You can find the summary of the side event here.

Did you miss or want to rewatch the side event? Click here for the recording.

Bild program 17 mars WFAD UN CND WOCAD

Operational Developer Britt Fredenman

Kvinnor och narkotika – ett samtal om smärta, läkemedel och överdoser.

KSAN har fått inbjudan att delta i detta samtal av Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning, Tankesmedjan Nocturum. KSAN:s styrelseledamot Lotten Sunna, #Utanskyddsnät, är med och diskuterar kvinnors dödlighet i narkotika och kvinnor i beroende med Agnes Arpi och andra gäster.

31 mars, kl. 14.30-15.30 via Zoom-länk.

Välkommen att delta på eventet "Kvinnor och narkotika – ett samtal om smärta, läkemedel och överdoser." Registrera här.

"Under perioden 2006–2019 sågs en uppgång av dödligheten i läkemedels- och narkotikaförgiftningar bland personer 15 år och äldre. Från 2015 vände dödligheten bland män nedåt, medan den fortsatte att öka bland kvinnor. Så vad beror det på? Glöms kvinnor bort i det narkotikaförebyggande arbete? Och vilken roll har psykiatrin, vården kring smärtlindring och det våldsförebyggande arbetet när det gäller att främja flickor och kvinnors hälsa och förebygga överdoser?

Medverkande:
Agnes Arpi, frilansjournalist. Agnes har bland annat skrivit en text om kvinnor, smärta och stigma för tidningen Alkohol och Narkotika.
Lotten Sunna, ordförande för föreningen Utan skyddsnät. Utan skyddsnät är en förening som organiserar flickor, kvinnor och transpersoner med erfarenhet av droger, sex mot ersättning och kriminalitet. Ett av föreningens syften är att förbättra villkoren för denna grupp.

Fler medverkande kan tillkomma.

Farida al-Abani från NPC modererar samtalet."

Arrangör: Narkotikapolitiskt Center.

31 mars 2022 webinar kvinnor och narkotika

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

IQ Tonårsparlören

Tonårsparlören – för dig som är förälder eller arbetar med barn och unga. Fakta och tips om ungdomar och alkohol.

IQ Tonårsparlören

tonarsparloren

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman